Zapraszamy do specjalistycznego centrum korekcji wad postawy ciała

Postawiliśmy sobie za cel objęcie specjalistyczną opieką dzieci ze skoliozą i innymi wadami postawy ciał‚a…. Kontakt z dziećmi to radość, która daje nam siłę do dalszego działania i rozwoju. Najwięcej satysfakcji sprawia nam świadomości wykonywania pożytecznej i dobrej pracy.

Jesteś›my jedynym ośrodkiem w Gdańsku, który pracuje metodą Pressio z zastosowaniem Derotatora skolioz "Delfin" oraz ćwiczeń„ asymetrycznych z wykorzystaniem urządzeń Opiw1. 

Zajęcia prowadzone są w grupie maksymalnie dziesięcioosobowej w formie obwodu stacjonarnego. Dobór ćwiczeń na poszczególnych stacjach jest indywidualnie dobrany dla każdego dziecka zgodnie z zaleceniem lekarza. 

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 17:00, 18:00 lub 19:00